Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2020

CA ĐOÀN THÁNH LINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NGHĨA TRANG GX ĐA MINH

Hằng năm, cứ đến tháng 11, là tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, ca đoàn Thánh Linh chúng con có truyền thống viếng nghĩa trang giáo xứ Đa Minh.

Hôm nay, Chúa Nhựt ngày 1 tháng 11 năm 2020, cũng là ngày mừng kính trọng thể các Thánh Nam, Nữ.

Ngay sau Thánh Lễ, ca đoàn chúng con cùng với Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã viếng nghĩa trang giáo xứ Đa Minh.
Ca đoàn chúng con cùng với Cha Phan-xi-cô đã dâng hương và đọc kinh Năm Sự Mừng để cầu nguyện cho quý Cha cố và các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang giáo xứ Đa Minh.

The Holy Spirit Choir