Tìm Kiếm

5 tháng 11, 2017

Thirty-second Sunday in Ordinary Time A (November 12, 2017)


First Reading (Wis 6:12-16)


Resplendent and unfading is wisdom,
and she is readily perceived by those who love her,
and found by those who seek her.
She hastens to make herself known in anticipation of their desire;
Whoever watches for her at dawn shall not be disappointed,
for he shall find her sitting by his gate.
For taking thought of wisdom is the perfection of prudence,
and whoever for her sake keeps vigil
shall quickly be free from care;
because she makes her own rounds, seeking those worthy of her,
and graciously appears to them in the ways,
and meets them with all solicitude.

Bài đọc I (Wis 6:12-16)


12 Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
13 Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
14 Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.
15 Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.
Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu.
16 Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.
Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.
Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.

Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 7-8)


R.      My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa

O God, you are my God whom I seek;
for you my flesh pines and my soul thirsts
like the earth, parched, lifeless and without water.R.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.Đ

Thus have I gazed toward you in the sanctuary
to see your power and your glory,
For your kindness is a greater good than life;
my lips shall glorify you.R.
Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.Đ

Thus will I bless you while I live;
lifting up my hands, I will call upon your name.
As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,
and with exultant lips my mouth shall praise you.R.
Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.Đ

I will remember you upon my couch,
and through the night-watches I will meditate on you:
You are my help,
and in the shadow of your wings I shout for joy.R.
Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa, con ngẫm suy về Chúa suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Đ


Second Reading (1 Thes 4:13-18)We do not want you to be unaware, brothers and sisters,
about those who have fallen asleep,
so that you may not grieve like the rest, who have no hope. 
For if we believe that Jesus died and rose,
so too will God, through Jesus,
bring with him those who have fallen asleep. 
Indeed, we tell you this, on the word of the Lord,
that we who are alive,
who are left until the coming of the Lord,
will surely not precede those who have fallen asleep.
For the Lord himself, with a word of command,
with the voice of an archangel and with the trumpet of God,
will come down from heaven,
and the dead in Christ will rise first. 
Then we who are alive, who are left,
will be caught up together with them in the clouds
to meet the Lord in the air. 
Thus we shall always be with the Lord. 
Therefore, console one another with these words.

Bài đọc II (I Thes 4:13-18)


13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su.
15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. 16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 17 rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 18 Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau.

Alleluia Mt 24:42a, 44


R. Alleluia, alleluia.
Stay awake and be ready!
For you do not know on what day your Lord will come.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia! -Vậy anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. - Alleluia.

Gospel (Mt 25:1-13)


Jesus told his disciples this parable:
"The kingdom of heaven will be like ten virgins
who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 
Five of them were foolish and five were wise. 
The foolish ones, when taking their lamps,
brought no oil with them,
but the wise brought flasks of oil with their lamps. 
Since the bridegroom was long delayed,
they all became drowsy and fell asleep.
At midnight, there was a cry,
'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'
Then all those virgins got up and trimmed their lamps. 
The foolish ones said to the wise,
'Give us some of your oil,
for our lamps are going out.'
But the wise ones replied,
'No, for there may not be enough for us and you.
Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'
While they went off to buy it,
the bridegroom came
and those who were ready went into the wedding feast with him. 
Then the door was locked.
Afterwards the other virgins came and said,
'Lord, Lord, open the door for us!'
But he said in reply,
'Amen, I say to you, I do not know you.'
Therefore, stay awake,
for you know neither the day nor the hour."

Phúc Âm (Mt 25:1-13)


1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.
2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.
6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "
7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "
9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."
10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.
11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "
12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "
13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.