Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2020

CA ĐOÀN THÁNH LINH TRI ÂN CHA PHANXICÔ XAVIÊ - NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020

 Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020, chúng con ca đoàn Thánh Linh xin tri ân Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê, chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho Cha ơn sức khỏe, ơn bình an, ơn kiên nhẫn và niềm hạnh phúc trong mọi việc Cha thực hiện theo thánh ý của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, Amen.


Chị Cúc, đại diện ca đoàn chúng con kính gởi lời tri ân đến Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Bé Hiệp kính gởi lời tri ân đến Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê


Nhân dịp Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Martinô 3-11-2020, hôm nay ngày 19-11-2020, bé Hiệp kính mời Cha và ca đoàn dùng kẹo sô-cô-la ngon

The Holy Spirit Choir