Tìm Kiếm

19 tháng 1, 2020

LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝXIN KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÔNG BÀ,
QUÝ ANH CHỊ, QUÝ BẠN VÀ GIA QUYẾN
MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÀU LƯỢNG THƯƠNG YÊU.

CA ĐOÀN THÁNH LINH


BEST WISHES FOR THE LUNAR NEW YEAR OF THE RAT

Dear Rev. Fathers, Brothers, Benefactors, Friends and Families,
May the Most Holy Trinity
Bless You and Your Loved Ones
With Abundances of Gifts
Throughout This Grace-filled New Year   

The Holy Spirit Choir