Tìm Kiếm

25 tháng 1, 2020

Bài Giảng Thánh Lễ Giao Thừa Canh Tý 2020 - Lớp Giáo Huấn Xã Hội


BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020


Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo quý mến,
Khi ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2016, Ông Donald Trump giương cao khẩu hiệu “Nước Mỹ Ưu Tiên Số Một—America First”.  Ông đã chiếm trọn trái tim của người Mỹ và họ đã trao cho ông chiếc ghế quyền lực ở Tòa Bạch Ốc. 
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa dịp Tất Niên Kỷ Hợi và Cầu Xin Ơn Hiền Phụ trên trời cho Năm Mới Canh Tý, chúng ta cùng nhau thiết tha van nài Thiên Chúa ban cho chúng ta trọn vẹn trái tim đầy trắc ẩn của Người, bằng cách giương cao khẩu hiệu: “BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020”.

1. Ưu Tiên Thứ Nhứt: “Thiên Chúa Ưu Tiên Số Một”

Theo Thánh Âu-gu-xti-nô, Thiên Chúa sáng tạo nên con người để dành riêng cho một mình Chúa.  Do đó, cõi lòng con người cứ mãi khắc khoải, bất an, cho tới khi được gặp gỡ chính cội nguồn của mình.  Do hậu quả tội lỗi và bị quyền lực Ác Tà lừa dối, lôi kéo, con người lầm tưởng tiền tài, danh vọng, khoái lạc vật chất là Thiên Chúa, nên rơi vào thứ tội thờ con bê vàng, như tường thuật của Sách Xuất Hành Chương 32, dưới nhiều biến tướng khác nhau.  Thánh Phao-lô trong thư gởi giáo đoàn Phi-líp, Chương 3, câu 19, khiển trách những người thờ cái dạ dày.  Đáng sợ nhứt là tội được Sách Sáng Thế Chương 3 mô tả bằng hình ảnh ăn trái cây biết thiện biết ác, tức là tội thờ chính cái tôi, cái ngã, cái tự mãn tự đại của chính mình, bằng tư tưởng, ngôn từ hay hành động, cho rằng con người là chuẩn mực luân lý cho chính mình, tự mình đạt tới cứu cánh của mình mà không cần Thiên Chúa.    
Chúa Ki-tô trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chương 4 câu 4 đã chống lại khuynh hướng duy bản năng, hạ thấp con người xuống hàng lục súc, khi nhắc chúng ta chân lý nầy: “Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà con nhờ lời Thiên Chúa nữa.”  Con người được Thiên Chúa ban cho hồn thiêng bất tử, như được mô tả trong Chương 2 câu 7, nên còn có những cơn đói khát các giá trị tinh thần chỉ một minh Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn.
                                 
2. Ưu Tiên Thứ Hai: “Con Người Ưu Tiên Số Một”

Vì được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, theo Sách Sáng Thế Chương 1, câu 27, con người là một nhân vị, có phẩm giá cao quý hơn muôn loài muôn vật.  Phẩm giá nầy do Thiên Chúa ban cho tất cả và từng người, như một quà tặng phổ cập—nghĩa là cho mọi con người, sống bất kỳ ở đâu, vào bất cứ thời đại nào—    kèm theo những quyền bất khả xâm phạm, bất khả chuyển nhượng.  Cao quý nhứt là quyền tự do tôn thờ Thiên Chúa.  Nhân vị trở thành mục tiêu của chương trình sáng tạo và “cứu sống”—hay như thường gọi là “cứu chuộc”, “cứu độ”—của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính của Công Đồng Ni-xê dạy: “Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế.”  Con người, với tính cách là một nhân vị, trở thành chủ thể, là trung tâm, là mục đích, là động lực xây dựng thế giới, và là người thụ hưởng thành quả của công cuộc ấy.  Không được biến con người thành công cụ phục vụ cho bất kỳ một ý thức hệ nào.
      
3. Ưu Tiên Thứ Ba: “Gia Đình Ưu Tiên Số Một”

Như được trình bày trong Sách Sáng Thế, Chương 1, câu 27 và 28, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.  Thiên Chúa kết hợp họ thành một xương một thịt, ban cho họ quyền tạo ra những con người khác—một cách mô tả đời sống hôn nhân gia đình.  Hội Thánh Công Giáo dạy Gia Đình là tế bào sống còn của xã hội, là môi trường tự nhiên, truyền thống, xứng đáng, nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục, thành một nhân vị toàn diện và hoàn hảo.  Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, Chương 2, câu 51 và 52; và theo Thánh Phao-lô trong Thư gởi Giáo Đoàn Ga-lát, Chương 4 câu 4,  Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình. Do đó, gia đình phải là một đinh chế bền vững, xây dựng trên hôn nhân tự nhiên và truyền thống, tức là việc tác hợp vợ chồng giữa một người đàn ông và một người đàn bà.  Vì vai trò sản sinh ra các nhân vị để xây dựng xã hội loài người, gia đình phải chiếm ưu tiên trên xã hội và quốc gia.  Nhà nước phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình về mọi phương diện, có điều kiện sinh sống, nuôi dạy con cái.  Mặt khác, phải tôn trọng những quyền tự lập và tự quyết của gia đình, theo nguyên lý bổ trợ.       
   Thưa Anh Chị Em,
Chúng ta hướng lên Thiên Chúa, xin được ơn khôn ngoan để nhận biết Thánh Ý Chúa trong những gì minh suy nghĩ, nói năng và ơn can đảm để hành động luôn phù hợp với Tin Mừng Chúa Ki-tô và Giáo Huấn của Hội Thánh.
Kinh chúc Anh Chị Em một Năm Mới binh an.


Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Thánh Lễ Tất Niên 30 Tết Kỷ Hợi,
Giáo Xứ Đa Minh, Ba Chuông