Tìm Kiếm

8 tháng 11, 2019

Thăm chúng con

Chúng con thân mến,
Cha đọc tin tức cho biết vừa qua có bão lớn ở Tokyo. Chúng con có bị ảnh hưởng gì không?  Xin Chúa và Đức Mẹ gin giữ chúng con.
P.X. Nhứt

==//==

Con cảm ơn Cha.
Thưa Cha, vừa qua có bão Hagibis nhưng ở Osaka không bị ảnh hưởng nhiều. Hôm từ Sài Gòn quay lại Osaka, vì bị ảnh hưởng của bão nên chuyến bay của con bị trì hoãn hơn 1 ngày. Tạ ơn Chúa vì con đã đáp chuyến bay an toàn.
Ở Osaka, con cảm nhận rằng cơn bão lớn vừa qua không chấn động bằng “cơn bão 39” mới xảy ra gần đây. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con.
Xin Chúa ban bình an của Ngài cho Cha và Ca Đoàn.
Osaka, mùa thu Lệnh Hoà năm đầu tiên
Kim Dinh