Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2019

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2019

Chúa Nhựt 17-11-2019, Ca Đoàn Thánh Linh chúng con cùng nhau tham dự Nghi Thức Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chủ sự là Cha Phanxico Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Sau đó, chúng con được vây quanh Cha để chúc mừng và tri ân Cha nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11. Cha đã và đang hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của mình dành cho chúng con.
Cha dành cho chúng con giờ sinh hoạt Ca Đoàn Thánh Linh, với những buổi tập hát tối thứ Năm và thứ Bảy. Ngoài ra, Cha vẫn rất nhiệt huyết, tận tâm tận tình với các lớp học như sau: Lớp Học Phát Âm - Ngữ Pháp tối thứ Hai; Lớp Học Phát Âm tối thứ Tư; Lớp Học Nhạc Trưởng tối thứ Ba; Lớp Học Giáo Lý Do Cat tối thứ Sáu;  Lớp Đào Tạo Học Viên Hướng Dẫn Do Cat vào chiều Chúa Nhựt; ...
Chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha!
Chúng con được Chúa thương yêu, Ngài ban tặng Cha là vị Cha chung đồng hành cùng chúng con. Chúng con cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi, xin ban cho Cha Phanxico Xavier được dồi dào ân sủng, sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Amen!
  The Holy Spirit Choir