Tìm Kiếm

10 tháng 11, 2018

CHÚC MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC GIOANKIM LÊ THANH HOÀNG


Vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai 5/11, Cha Phanxico Xavie cùng đoàn thể là đại diện Ca Đoàn Thánh Linh và Lớp Giáo Huấn Xã Hội đã đến thăm Cha Gioankim Lê Thanh Hoàng tại tư gia người thân của Cha Gioankim.
Cha Gioankim vừa trải qua thời gian ngắn nằm bệnh viện để điều trị bao tử và cái chân bên phải của Cha. Hôm chúng con được gặp gỡ Cha Gioankim thì Cha thông báo là tình hình sức khỏe của Cha đã khỏe hơn rồi.
Cha Gioankim còn chia sẻ như sau: "Hôm nay Cha rất cảm kích về việc Cha Phanxico Xavie cùng với Đoàn Thể đến thăm và biếu những món quà rất ý nghĩa. Và đặc biệt là Mừng Kim Khánh Linh Mục, cuộc đời Linh Mục quả là nhiều hồng ân của Chúa, rao giảng Tin Mừng, Chúa giao cả bản thân Ngài cho người Linh Mục sử dụng, tự do để ban ơn tông đồ cho nhân loại. Quá nhiều ân sủng được Chúa trao ban, mình chẳng xứng đáng gì cả, nhưng rồi Chúa cũng cho. Đời con 50 năm Linh Mục trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhứt cam go và thử thách. Từ 21/12/1968 đến năm 1975 là thời gian chiến tranh khói lửa. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1975 đến nay là thời gian chiến tranh không khói. Chúa quan phòng, Chúa chở che, Chúa giữ gìn cho đến lúc này. Chúa ban nhiều ơn lành cho Gia Đình, cho bản thân con, tất cả thân bằng quyến thuộc. Nhân dịp này, kể ra thật nhiều và không hết. Con cảm ơn và mời tất cả tham dự bữa tiệc hương hoa khai mở cho mùa hồng ân niềm vui, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui được nhân lên."

Chúng con xin cảm ơn Cha Gioakim Lê Thanh Hoàng. 
Chúng con xin kính chúc và chung vui cùng Cha nhân dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha rất đáng quý này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và gìn giữ Cha trong ân sủng tình yêu của Ngài.

The Holy Spirit Choir