Tìm Kiếm

1 tháng 3, 2018

Chúc mừng sinh nhật và Bổn mạng quý Cha và các bạn ca viên tháng 03CHÚC MỪNG SINH NHẬT
15-3 Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
19-3 Tê rê sa Nguyễn Thị Ngọc Linh
25-3 Maria Trần Thị Phượng Vy
26-3 Giuse Đỗ Tiến Sinh
27-3 Catarian Lê Thị Ngọc Huệ
28-3 Maria Tống Thị Kim Ngân
29-3 Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
19-3 Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa

19-3 Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
19-3 Cha Giuse Phạm Quốc Văn
19-3 Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh

19-3 Giuse Nguyễn Trường Sơn
19-3 Giuse Đào Anh Tuấn
19-3 Giuse Hoàng Ngọc Đức
19-3 Giuse Huỳnh Công Tâm
29-3 ludovico chân phước Nguyễn Thành Nhân