Tìm Kiếm

4 tháng 3, 2018

Blessing of the Lent Wreath - The Third Sunday Of Lent – Year B (March 04, 2017)Hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Chay - năm B, gia đình Bình - Quỳnh và bé Kem đã thắp sáng cây nến thứ ba của Mùa Chay năm 2018.