Tìm Kiếm

18 tháng 3, 2018

Blessing of the Lent Wreath - Fifth Sunday of Lent (March 18, 2018)


Hôm nay, Chúa Nhật V Mùa Chay - năm B, gia đình bạn Minh Uyên đã thắp sáng cây nến thứ năm của Mùa Chay năm 2018.
The Holy Spirit Choir