Tìm Kiếm

11 tháng 3, 2018

Blessing of the Lent Wreath - The Fourth Sunday Of Lent – Year B (March 11, 2017)Hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Chay - năm B, gia đình anh Nathan đã thắp sáng cây nến thứ tư của Mùa Chay năm 2018.