4 thg 3, 2018

Daily Bible Readings of Catholic Mass (March 5 - 11, 2018)

Daily Bible Reading 05 March 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 06 March 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 07 March 2018 of Catholic Mass


 Daily Bible Reading 08 March 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 09 March 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 10 March 2018 of Catholic Mass


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn