Tìm Kiếm

22 tháng 10, 2017

Viếng Đám Tang Bà Cố Rosa

Hôm nay, ngay sau giờ Thánh Lễ Chúa Nhựt XXIX Thường Niên Năm A tại Từ Đường Phục Sinh-Giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, Cha Phanxico Xavie cùng một số Ca Viên Đại Diện Ca Đoàn Thánh Linh đã đến viếng đám tang của bà ngoại Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P.
Bà cố Rosa kính yêu! 
Cha Minh có chia sẻ rằng, Bà cố sống rất khiêm nhường và đơn sơ.
Bà cố đã sinh ra Mẹ của Cha Minh, là người con gái duy nhứt, ít lâu sau thì Ông cố đã qua đời. Bà cố vẫn sống một mình và nuôi dạy người con gái nên người. Cuộc đời của Bà cố là một cuộc sống âm thầm, hằng ngày Bà cố luôn Lần Chuỗi Mân Côi, Bà cố chẳng đi đâu ra khỏi nhà, ngoài việc Bà cố đi tham dự Thánh Lễ.
Cha Minh cũng xin Cha Phanxico cùng các Anh Chị Em Ca Đoàn Thánh Linh thêm lời cầu nguyện cho Bà cố sớm được hưởng nhan thánh Thiên Chúa.
   
Cha Gioan, đại diện gia đình nói lời cảm ơn Cha Phanxico Xavie và các anh chị em Ca Đoàn Thánh Linh.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Bà cố Rosa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

The Holy Spirit Choir