Tìm Kiếm

8 tháng 10, 2017

Đan viện Cát Minh Saigon - Lễ Mẹ Thánh Têrêsa Chúa Giêsu 15/10/2017SÁNG

5 giờ:      Thánh Lễ - Lm. Giuse Đỗ Quang Khang

7 giờ:      Thánh Lễ - Đức Cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng

9 giờ 30: THÁNH LỄ - DÒNG BA CÁT MINH
                Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện


CHIỀU

5 giờ 30: Thánh Lễ - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J