Tìm Kiếm

29 tháng 9, 2014

Sinh hoạt cuối tháng 9/2014

Bên cạnh việc họp cuối tháng như mọi khi.

Lần này Cha Phanxicô còn tạo cơ hôi cho các ca viên được nhận quà, thông qua những câu hỏi về giáo lý. 
Dưới sự chứng giám của Cha cố Giuse.

Lần lượt các ca viên cùng “thử sức”...
Các câu trả lời chưa hoàn toàn chính xác, đôi khi còn..."ngây thơ" :D
Nhưng để khuyến khích tinh thần, ca viên vẫn được nhận thưởng.

Sáng CN ngày 28/9, ca viên Anna Nguyễn Thị Kiều Trinh cùng gia đình nhỏ của mình đã đến chào Cha Phanxicô và thăm ca đoàn Thánh Linh sau những ngày dài vắng mặt...
Bé tên là Đa Minh Phạm Minh Tuấn.

Cũng sáng cùng ngày, kèm thêm hai sự kiện không kém phần quan trọng khác là:
Mừng Bổn mạng Cha Bề Trên Chánh Xứ...(29/9)

...và mừng sinh nhật Cha Giuse Quốc Văn (23/9)