Tìm Kiếm

8 tháng 3, 2024

XIN CẦU NGUYỆN VÀ TẠ ƠN THIÊN CHÚA DỊP NGÂN KHÁNH LINH MỤC

 PROFOUND GRATITUDE TO GOD FOR BEING 25 YEARS IN THE PRIESTHOOD
The Holy Spirit Choir