Tìm Kiếm

17 tháng 3, 2024

NGÀY HỒI TÂM MÙA CHAY 2024 DÀNH CHO CA ĐOÀN THÁNH LINHSUY NIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỐI THOẠI LÀ VIỆC NGHĨA THỨ TƯ PHẢI THI HÀNH TRONG MÙA CHAY"


Một số hình ảnh

CHÚA NHỰT THỨ V MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (17/03/2024) 
CÔ BÁU - CÔ KHANH - CÔ HƯƠNG - CHỊ DUNG - EM THANH  + BÉ CHIP

LỜI CHÚC MỬNG CHA PHAN-XI-CÔ  XA-VI-Ê - DỊP NGÂN KHÁNH LINH MỤC


Dear Father Francis Xavier,

Today is a very special and happy day for you and all of us. On this day 25 years ago, you received the Priesthood.

We would like to congratulate you on your Silver Jubilee - a great milestone in your service of God and His people.

Your dedicated service over the past 25 years has been a source of comfort, inspiration, and strength for the people of God,  of which the Sunday Holy Mass in English community remains an active member.

We are blessed to have you as our Spiritual Father.

May God bless you in all you do.

We love you. Father Francis Xavier.


Sau Thánh LễDùng Cơm Trưa


Suy niệm"ĐỐI THOẠI LÀ VIỆC NGHĨA THỨ TƯ PHẢI THI HÀNH TRONG MÙA CHAY"Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp