Tìm Kiếm

7 tháng 3, 2024

Tóm tắt nội dung Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng (Ngày 04.03.2024)

Nội Dung:

 • Chương Trình Phụng Vụ tháng 3,4,5,6/2024

 • Đóng góp ý kiến: 


 1. Bài Thương Khó Passio: Xin chọn 2 nam đọc thay vì 1 nam 1 nữ như những năm trước


 1. Về việc dâng hoa: 

  1. Dâng hoa xin cử hành trước Thánh Lễ để thêm phần trang trọng

  2. Đề nghị: Chiều thứ 7 mỗi tuần trong Tháng 5 - Tháng Kính Đức Mẹ


 1. Về việc cử hành phụng vụ: 

  1. Đọc sách thánh xin không cúi bái trên cung thánh mà chỉ cúi bái sau khi xuống dưới cung thánh. 

  2. Người đọc sách: không đang bị vướng ngăn trở gì

  3. Tác phong: Nữ xin chú ý mặc áo sơ mi có cổ hoặc áo dài có cổ bên trong áo Alba

  4. Người đọc lời nguyện xin bắt đầu đi lên đọc khi cộng đoàn đọc kinh tin kính. 

  5. Dâng lễ vật: xin chỉ tắt quạt khi chuẩn bị thắp nến

  6. Lễ Lá xin cử người trao lá cho cộng đoàn. 


 1. Về việc Sử Dụng Cơ Sở Vật Chất, Phòng: 

  1. Các ca đoàn cần sử dụng cơ sở vật chất, chỗ tĩnh tâm cần báo sớm với văn phòng giáo xứ để văn phòng chuẩn bị và tránh bị trùng lắp với các hội đoàn khác. 


 1. Khi có công tác bên ngoài Giáo Xứ và mang tính tập thể: 

  1. Xin cho giáo xứ biết để thông tin đến các hội đoàn: như đi bác ái, dã ngoại hè .. 

  2. Nếu công tác bác ái xin báo cáo thu chi rõ ràng để giáo xứ tổng kết báo cáo Tòa Tổng Giám Mục các công tác bác ái giáo xứ đã làm trong năm. Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp