Tìm Kiếm

25 tháng 2, 2024

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - SECOND SUNDAY OF LENT, LITURGICAL YEAR B (February 25, 2024)

 

CHÚA NHỰT THỨ II MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (25/02/2024)  
GIA ĐÌNH ANH BÌNH-CHỊ QUỲNH-BÉ KEM-BÉ VANI DÂNG VÒNG HOA MÙA CHAYThe Holy Spirit Choir