Tìm Kiếm

3 tháng 9, 2023

Giảng lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A - 2023


Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Đăng ký kênh: https://gxdaminh.net/youtube ☑️ Fanpage: https://gxdaminh.net/facebook ☑️ Website: https://gxdaminh.net Bản quyền © thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn.