Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2023

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CA ĐOÀN THÁNH LINH NĂM 2023-2024

 I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO NĂM 2023-2024:


II/ CHIA SẺ CÔNG VIỆC CHO NĂM 2023-2024:

CÁC NHÓM CHÍNH TRONG CHIA SẺ CÔNG VIỆC: gồm 9 nhóm sau

1. Nhóm ban đại diện BĐD : Anh Phương Anh, Anh Lập Phương, Chị Cúc, Chị Liễu, Chị Thủy. 
Lên kế hoach chương trình hoạt động và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của ca đoàn, đôn đốc việc thực hiện, hỗ trợ các nhóm khác khi cần thiết.

2. Nhóm tài liệu TL : Chị Ngọc Linh. 
Quản trị thiết kế, in các tài liệu cho ca đoàn: tập san, thiệp mời, backdrop,……
Các nhóm khác sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

3. Nhóm trình chiếu TRC : Chị Thủy. 
Thiết kế silde và phim tài liệu trình chiếu trong các dịp lễ và các dịp khác khi cần.
Các nhóm khác sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

4. Nhóm tài chính TC : Chị Thu Cúc. 
Quản trị thu, chi các khoản cần thiết cho ca đoàn, phụ trách chính mua vật tư, trang thiết bị, quà mừng,...
Các nhóm khác sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

5. Nhóm ẩm thực AT : Cô Khanh. 
Thiết kế danh mục và đặt hang các món ăn trong các buổi tiệc, buổi đi chơi dã ngoại,... của ca đoàn.
Các nhóm khác sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

6. Nhóm bổ trợ BTR : Anh Vũ, Anh Vinh. 
Phụ trách an ninh, anh toàn và các công việc thầm lặng khác cho ca đoàn.
Các nhóm khác luôn hỗ trợ khi cần thiết.

7. Nhóm truyền thông TT : Chị Linh Phương. 
Phụ trách chụp ảnh, quay phim tài liệu, vận hành trang thiết bị phục vụ các hoạt động của ca đoàn, đăng bài viết.
Các nhóm khác hỗ trợ khi cần thiết.

8. Nhóm y tế YT : Chị Tố, Anh Phương Anh. 
Phụ trách y tế, sức khỏe cho ca đoàn.
Các nhóm khác hỗ trợ khi cần thiết.

9. Nhóm phụng vụ PV : Chị Liễu, Chị Thanh, Cô Hội. 
Phụ trách việc chuẩn bị hoa nến dâng hoa, dâng lễ, phụ lễ.
Các nhóm khác hỗ trợ khi cần thiết.


BAN ĐẠI DIỆN CA ĐOÀN THÁNH LINH