Tìm Kiếm

23 tháng 2, 2023

CHÚNG CON XIN CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA BỐ PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê KÍNH YÊU (23/02/2023)

 Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023, gia đình Thánh Linh chúng con đã chúc mừng ngày sinh nhật của Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu, ngay sau buổi tập hát.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, chúng con xin Ngài luôn đồng hành, thương xót, thêm sức, ban phúc lành, sức khoẻ, sự bình an, hạnh phúc trên Bố Phan-xi-cô kính yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng Bố kính yêu

Chị Cúc, Thủ quỹ ca đoàn đã kính lời chúc mừng và kính biếu Bố món quà sinh nhật
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp