Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2022

Ca đoàn Thánh Linh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa Trang GX Đa Minh

  Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXI Thường Niên Năm C, ngày 30 tháng 10 năm 2022, sau giờ Lễ, Cha Phanxico cùng đại diện ca đoàn Thánh Linh chúng con đã viếng Nghĩa Trang GX Đa Minh, dâng lời kinh, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp