Tìm Kiếm

23 tháng 10, 2020

THĂM CHA CỐ GIOAKIM VÀ CẦU NGUYỆN CHO BÀ CỐ A-NÊ

 Hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020, chúng con là học viên các lớp Giáo Huấn Xã Hội và ca viên ca đoàn Thánh Linh đã cùng với Cha Phan-xi-cô viếng thăm Cha cố Gioakim và gia đình, đặc biệt là cùng cầu nguyện cùng với Cha cố cho Bà cố A-nê nhân ngày Lễ Giỗ.

Cha Gioakim chia sẻ tâm tư và  Ngài thay mặt gia đình nói lời cảm ơn Cha Phan-xi-cô và chúng con

Cha cố Gioakim và Cha Phan-xi-cô xin Chúa chúc lành cho chúng con

The Holy Spirit Choir