Tìm Kiếm

15 tháng 10, 2020

LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII TN: TÁC HẠI CỦA GƯƠNG XẤU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII TN: TÁC HẠI CỦA GƯƠNG XẤU - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP #Loihangsong