Tìm Kiếm

20 tháng 10, 2020

Giảng lễ Chúa nhật 29 thường niên năm A - 2020 (Lễ 5g00)


Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Quý Vị hãy "Đăng ký" để nhận những video mới nhất từ Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Đăng ký kênh: https://www.bit.ly/2GxiCnc https://www.facebook.com/daminhbachuong/ website: https://www.gxdaminh.net Bản quyền © 2020 thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác. Chân thành cám ơn.