Tìm Kiếm

20 tháng 6, 2017

Chúa ơi, Ngài thương chúng con quá!

Ngài gởi đến cho chúng con Người Tôi Tớ tuyệt vời!

Người Tôi Tớ của Ngài vẫn đơn sơ, khiêm hạ và chân tình như ngày đầu tiên chúng con được gặp gỡ. Tìm đâu ra Người Tôi Tớ như thế vậy, thưa Ngài?

Người Tôi Tớ của Ngài là món quà tặng tuyệt vời cho chúng con.

Vậy mà đôi khi chúng con đã mất đi sự kiên nhẫn, sự hy sinh và cuối cùng là sự rời bỏ.

Người Tôi Tớ ấy chắc đã phải rất đau lòng khi chứng kiến những người con của mình yêu thương “xin phép” được rời xa mình. Vì chúng nó không thể tiếp tục cùng đồng hành với mình trên con đường mà mình đang “tay xách nách mang” dẫn dắt dạy dỗ cho chúng từng ngày còn lại trong cuộc sống dương thế của mình.

Chúa ơi, Ngài thương chúng con quá!

Chúng con nguyện cầu cùng Đức Mẹ Fatima, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con nguyện xin Ngài cho chúng con được ở cùng Người Tôi Tớ ấy thật lâu ạ!

Những đứa con của Người Tôi Tớ.