Tìm Kiếm

7 tháng 6, 2013

learning English - lack / lack of

Improve your English with GRAMMAR OF THE DAY: LACK vs LACK OF

  Rất nhiều người dùng sai từ này vì không hiểu được sự khác nhau hoặc hay nhầm lẫn giữa giữa 'lack' và 'lack of' nên thường viết câu kiểu như sau:

A large number of post-graduate students lack of practical skills which are required in many jobs.

Ở câu trên, từ 'lack' được dùng làm động từ nhưng người dùng lại dùng với giới từ 'of' nên câu văn trên sai về mặt ngữ pháp.

Khi dùng từ LACK làm động từ, người viết không được dùng giới từ 'of'.
Khi dùng LACK làm danh từ, người viết cần dùng giới từ 'of'

Ví dụ:

He just lacks a little confidence (lack = verb)
[Anh ta chỉ thiếu một chút tự tin nữa]

His only problem is a lack of confidence (lack = noun -> a lack of + noun)
[Vấn đề duy nhất của anh ta là sự thiếu tự tin]

Hi vọng đọc xong post này xong cả nhà sẽ không bao giờ dùng sai từ này nữa nhé. Đây là một từ rất hay và hữu ích nên cần dùng chính xác trong câu để không bị trừ điểm phí ^^

San Adams