Tìm Kiếm

20 tháng 6, 2013

Hãy ký thác vào Chúa

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” (Mt 6,11)


 Suy niệm: Sách Xuất Hành kể rằng khi bị đói trong hành trình sa mạc, dân Ít-ra-en cầu xin Chúa, và Ngài đã ban manna cho họ ăn. Nhưng Chúa bảo mỗi người lượm manna tùy theo sức mình ăn thôi, không được dư thừa, ai lượm để dành qua ngày khác thì nó hư thối (Xh 16,1-19). Như vậy, Chúa muốn dân Chúa  biết phó thác, tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Ngài. Chính khi phó thác cả con người, cuộc đời mình cho Chúa không một chút nghi ngờ hay lo âu sợ hãi, chúng ta được an bình, hạnh phúc. Chúa Giêsu hôm nay muốn chúng ta cầu nguyện với Chúa trong niềm tín thác ấy vì Ngài muốn chúng ta tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn tất cả những cái kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33).

Mời Bạn: Cuộc sống con người luôn gắn liền với cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, bạn đừng vì đó mà quên mất Chúa, thiếu tín thác nơi Ngài vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Vì vậy, hãy kiên trì ký thác vào Chúa và tin vào ý định tốt đẹp của Ngài dành cho cuộc đời bạn. Khi sống một cuộc đời đầy tin tưởng vào Ngài và Lời Ngài, bạn sẽ nhận ra vô vàn ơn lành Ngài đang tuôn đổ trên đời mình.

Chia sẻ: Bạn có thái độ nào khi xin Chúa điều gì đó nhưng Ngài chưa đáp ứng?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sống tin tưởng, phó thác vào Chúa vì xác tín Ngài là Cha nhân lành. Tôi sẽ luôn tâm niệm: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha thật chậm rãi và sốt sắng.

(Theo gxdaminh.net)