Tìm Kiếm

14 tháng 5, 2024

Đại diện Ca đoàn Thánh Linh và Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính viếng và cầu nguyện cho Cha Cố Giu-se Nguyễn Đức Hoà, O.P. (14/05/2024) tại Tu Viện Thánh MartinHôm nay, ngày 14/05/2024, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đúng ngày Lễ Giỗ Cha cố Giu-se Nguyễn Đức Hòa, O.P., chúng con là thành viên ca đoàn Thánh Linh cùng Cha linh hướng Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P. kính viếng và cầu nguyện cho Cha cố Giu-se kính yêu của chúng con, vị sáng lập Ca đoàn Thánh Linh, nguyện xin Chúa thương Cha cố Giu-se.

Chúng con sắp đến tuổi 12 rồi ạ, chỉ còn ít ngày nữa thôi ạ! Chúng con thấy số tuổi mỗi ngày mỗi tăng dần, nhưng chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ luôn cần sự che chở, dạy dỗ và thương yêu của Cha kính yêu!

Chúng con xin Cha cố, Cha đang ở gần với Chúa, xin Cha thương và cầu nguyện cho chúng con ạ!


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp