Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2019

CHÚC MỪNG LỄ KHẤN TRỌNG THỂ THẦY GIUSE NGUYỄN QUỐC HUY, O.P.

Chúa Nhựt 04-08-2019, đại diện Ca Đoàn Thánh Linh đã tham dư Thánh Lễ Khấn Trọng Thể của Thầy Giuse Nguyễn Quốc Huy, O.P. tại Tu Viện Thánh Martino.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Mân Côi và Thánh Đa Minh ban cho Thầy được tràn đầy ân sủng, ơn sức khỏe, ơn bình an, ơn hạnh phúc để Thầy nhiệt tâm trên con đường Rao Giảng Tin Mừng mà Thầy đã chọn theo Đức Chúa Giêsu Kitô.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!


Chúng con đại diện Ca Đoàn Thánh Linh chụp ảnh lưu niệm với Thầy Giuse Nguyễn Quốc Huy, O.P.

Chúng con đại diện Ca Đoàn Thánh Linh được vinh dự chụp hình với Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, đó là Cha Gerard Francisco Timoner III người Philippines

Ca Đoàn Thánh Linh tổng hợp