Tìm Kiếm

4 tháng 8, 2019


BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CA ĐOÀN THÁNH LINH

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 04 tháng 08 năm 2019 tại Nhà thờ Thánh Đa Minh Ba Chuông
Chiếu theo yêu cầu của Cha đặc trách và cũng là Cha ca trưởng của Ca đoàn Thánh Linh, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, về việc thu nhận các ý kiến đóng góp xây dựng và góp ý sửa đổi các hoạt động sinh hoạt của Ca đoàn Thánh Linh - The Holy Spirit Choir trong năm thứ 7 và các năm tiếp theo. Ban đại diện Ca đoàn Thánh Linh đã tổ chức buổi họp với các bạn ca viên Ca đoàn Thánh Linh. Qua buổi họp Ban đại diện Ca đoàn đã tiếp nhận một số ý kiến đóng góp như sau:
- Thứ nhất: Hiện nay, có nhiều ca viên chính thức đang tạm ngưng sinh hoạt nên không tham dự hai buổi tập hát của Ca đoàn Thánh Linh vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.
- Thứ hai: Giờ tập hát hiện nay không phù hợp với các ca viên đang công tác tại các cơ quan và xí nghiệp, nên các ca viên không đáp ứng được giờ sinh hoạt chính thức hàng tuần của Ca đoàn Thánh Linh.
- Thứ ba: Để gia tăng sự yêu thích trong việc tập hát cũng như có sự chuẩn bị thêm các bài hát mới cho phục vụ Thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần, tập thể ca viên đề nghị Cha ca trưởng hướng dẫn tập hát thêm các bài hát mới trong các buổi tập hát của Ca đoàn.
- Thứ tư: Ca viên cần được học thêm về nhạc lý và ký xướng âm.
- Thứ năm: Các nội dung sinh hoạt trong các ngày tập hát của Ca đoàn Thánh Linh cần có thời gian ngắn gọn và cụ thể.
- Thứ sáu: Giúp cho các ca viên tập phát âm ngay trong giờ tập hát hàng tuần.

Buổi họp kết thúc lúc 12g15 ngày 04 tháng 08 năm 2019. Nội dung buổi họp đã được tất cả các ca viên đồng ý và thông qua.

Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, ngày 04 tháng 08 năm 2019
Thay mặt Ban đại diện Ca đoàn


Bùi Phương Anh