Tìm Kiếm

19 tháng 2, 2017

Chào đón Cha Augustine ThompsonCa đoàn Thánh Linh chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Augustine Thompson và Cha Giuse Văn.