Tìm Kiếm

23 tháng 12, 2016

Noel về, mùa thương yêu!

Noel về
thật bao la
tình yêu Chúa
trong lời ca
đến mọi nhà
sưởi ấm ta
Noel về
bên gia đình
ấm tình thân
muôn chân tình
trao tặng nhau
Noel về
Thánh Linh ca
mãi vang xa
từng câu ca
vọng đến Chúa
mang chúng ta
đến gần nhau
Noel về…