Tìm Kiếm

23 tháng 12, 2016

LET'S GO CAROLING 2016 - THE HOLY SPIRIT CHOIR


GIA ĐÌNH NGUYỄN PHẠM NHƯ MINH HIỀN 
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 10-12-2016
GIA ĐÌNH LƯ KIM HẠP
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 11-12-2016

GIA ĐÌNH TỐNG THỊ KIM NGÂN - TỐNG VĨNH LỘC
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 11-12-2016
GIA ĐÌNH NGUYỄN TRẦN THẢO LINH
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 14-12-2016
GIA ĐÌNH KIỀU THỊ MỘNG HUYỀN
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 14-12-2016

GIA ĐÌNH LƯU THU HỒNG
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 17-12-201618-12-2016

CAROLING 18-12-2016


GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HUYỂN TRÂM
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 20-12-2016
GIA ĐÌNH BÀ HAI HÀNG XANH
& CA ĐOÀN THÁNH LINH 21-12-2016CA ĐOÀN THÁNH LINH TRAO TẶNG
HANG ĐÁ CHÚA GIÁNG SINH CHO BÀ HAI

THE HOLY SPIRIT CHOIR