Tìm Kiếm

4 tháng 12, 2016

CHÚC MỪNG ANH AN-TÔN STEVEN

Hình Lưu Niệm Ngày Lãnh Nhận Các Bí Tích Khai Tâm của anh An-tôn Steven.

Hôm nay, Chúa Nhựt II Mùa Vọng Năm A (4/12/2016), anh An-tôn Steven được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm để được trở thành người Ki-tô hữu của Giáo Hội Công Giáo.

Đầu tiên, Cha Phanxico Xavie ban Bí Tích Rửa Tội cho anh An-tôn Steven.

Anh An-tôn Steven Tuyên Xưng Đức Tin.

Nghi Thức Rửa Tội

Nghi Thức Xức Dầu Sau Rửa Tội

Nghi Thức Mặc Áo Trắng


 Nghi Thức Trao Nến Trắng

Tiếp đến, Cha Phanxico Xavie ban Bí Tích Thêm Sức cho anh An-tôn Steven.

Anh An-tôn Steven Rước Mình Thánh Chúa

Anh An-tôn Steven Rước Máu Thánh Chúa

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh An-tôn Steven cùng với gia đình của anh trong cuộc sống mới này. Amen.

The Holy Spirit Choir