Tìm Kiếm

3 tháng 11, 2016

ĐỨC THÁNH CHA FRANCIS THÊM 6 MỐI PHÚC THẬT


Trong chuyến viếng thăm Thụy Điển
ĐTC Phanxicô đã đề xuất sáu mối Phúc mới cho thời hiện đại:
·         -"Blessed are those who remain faithful while enduring evils inflicted on them by others, and forgive them from their heart;
Phúc cho những người chịu đựng với lòng tin những sự dữ mà người khác gây ra cho họ và sẵn sàng tha thứ;
·         -"Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalized, and show them their closeness;
Phúc cho những người nhìn vào mắt những ngưòi bị loại bỏ và gạt ra bên lề, bằng cách cho họ thấy sự gần gũi;
·         -"Blessed are those who see God in every person, and strive to make others also discover him;
Phúc cho những ai nhận ra Thiên Chúa nơi từng người và chiến đấu để cho người khác cũng nhận ra như vậy;
·         -"Blessed are those who protect and care for our common home;
Phúc cho những ai che chở và săn sóc ngôi nhà chung;
·         -"Blessed are those who renounce their own comfort in order to help others;
Phúc cho những ai từ bỏ sự giầu sang của mình vì thiện ích của người khác;
·         -"Blessed are those who pray and work for full communion between Christians."
Phúc cho những ai cầu nguyện và làm việc cho sự hiệp thông tràn đầy của các Kitô hữu.
(bản dịch Việt ngữ của Linh Tiến Khải trên trang mạng Vietcatholic)