Tìm Kiếm

25 tháng 10, 2016

Khẩu quyết tính nhẩm của Ấn Độ

[quá xứng đáng cho vào bộ sưu tập]


Phương pháp nhân mới, dễ sử dụng, ngại gì không học hỏi...

Khi người mẹ Việt thấy con trẻ đọc thuộc bảng cửu chương 9x9 đã rất hạnh phúc, mà bạn có biết ở Ấn Độ những đứa trẻ đã học thuộc đến phép nhân 19x19 rồi!
Chẳng chắc những năm gần đây Ấn Độ lại phát triển nhanh như vậy.
Ở Ấn Độ bảng cửu chương 9x9 là từ 1 trở lại đến 19 (→ cách nhân 19x19 ?), Nhưng bạn có biết làm thế nào người Ấn Độ có thể ghi nhớ được cấp số nhân từ 11-19?

Ấn Độ đào tạo tính toán ra sao ???

Ở đây xin giới thiệu phép toán cửu chương 9x9 của Ấn Độ.
Thực sự tuyệt vời!

Hãy thử tình nhẩm đáp án cùa phép toán sau đây:
13X12 =?
(số bị nhân) (hệ số)
Người Ấn Độ họ đã tính theo cách này:
- Bước đầu tiên:
Lấy số (13) cộng với số nhân ở vị trí thứ (2) ,
13 + 2 = 15
- Bước hai:
Hoàn thành bước đầu tiên thì mang câu đáp án nhân với 10 (→ cũng chính là thêm vào sau chữ số 0)
- Bước thứ ba:
Sau đó, đem chữ số bị nhân ở vị trí thứ (2) nhân với số nhân chữ số (2),
2x3 = 6
(13 + 2) X10 + 6 = 156
Như vậy, tính nhẩm nhanh chóng có thể ghi nhớ được 11x11 đến 19X19 rồi nhé!
Điều này thực sự quá thần kỳ!

Chúng ta thử nhìn vào những ví dụ phép toán bên dưới:
14 × 13:
(1) 14 + 3 = 17
(2) 17 × 10 = 170
(3) 4 x 3 = 12
(4) 170 + 12 = 182

16 × 17:
(1) 7 + 16 = 23
(2) 23 × 10 = 230
(3) 6 × 7 = 42
(4) 230 + 42 = 272

19 × 19:
(1) 9 + 19 = 28
(2) 28 × 10 = 280
(3) 9 × 9 = 81
(4) 280 + 81 = 361

Quả thật vô cùng đơn giản! Chúng tôi nhanh chóng chia sẻ cho các em nhỏ cùng học hỏi nào?