9 thg 8, 2016

Derek Redmond | Barcelona 1992 Olympics | You Raise Me Up


Posted by 
Derek Redmond's race at the Barcelona 1992 Games is still one of the most memorable stories in Olympic history.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn