Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2024

THÔNG BÁO BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN CA ĐOÀN HOLY SPIRIT NHIỆM KỲ 2024-2026

Biên Bản Xác Nhận Chức Vụ của Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2020-2022

Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2020-2022 
(Anh Đại diện - Giu-se Bùi Phương Anh; 
Chị Thư ký Ce-ci-li-a Ma-ri-a Phan Thanh Thùy Liễu; 
Chị Thủ quỹ Ca-ta-ri-na Nguyễn Thị Thu Cúc)


Thông Báo Bầu Cử Ban Đại Diện Ca Đoàn Holy Spirit Nhiệm Kỳ 2024-2026


Anh Chị Em Ca Viên Ca Đoàn Holy Spirit thân mến,

Xin mời anh chị em ca viên chính thức và hiện đang còn sinh hoạt vui lòng đến tham dự cuộc bầu cử Ban Đại Diện Ca Đoàn Nhiệm Kỳ 2024-2026, được tổ chức tại phòng sinh hoạt của Ca Đoàn vào lúc 12 giờ trưa, ngày Chúa Nhựt 28 tháng 4, năm 2024.

Xin Chúa Thánh Linh, Bổn Mạng Ca Đoàn, chúc phước cho cuộc bầu cử của Ca Đoàn.

 

Giáo Xứ Thánh Đa Minh, ngày 24 tháng 4, năm 2024

 

Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.,

Linh Hướng