Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA QUÝ CHA TRONG THÁNG 8

Cha Giuse Đinh Trọng Chính, O.P. - 04/8/2009
Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. - 11/8/2011
Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P. - 14/8/2009


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp