Tìm Kiếm

26 tháng 7, 2021

XIN VUI LÒNG CẦU NGUYỆN CHO ÔNG GIU-SE VÀ BÀ MA-RI-A, LÀ ANH CHỊ RUỘT CỦA CHA CỐ GIO-A-KIM

https://dongten.net/


Kính báo Anh Chị Em các lớp Giáo Huấn Xã Hội Ba Chuông, Kỳ Đồng, Gò Vấp và Ca Đoàn Thánh Linh Giáo Xứ Thánh Đa Minh—Ba Chuông: Ông Cố Giu-se và Bà Cố Ma-ri-a là Anh Chị Ruột của Cha Cố Gio-a-kim Lê Thanh Hoàng, vừa được gọi về Nhà Cha Trên Trời.

Xin Anh Chị Em cùng hiệp thông với tôi trong hai Thánh Lễ lúc 5 giờ 45 sáng thứ sáu 30/7/2021 và sáng thứ bảy 31/7/2021 cầu nguyện cho hai vị được Chúa Giê-su Mục Tử Nhân Lành tiếp nhận vào Đàn Chiên Yêu Dấu của Người.

 

Xin cảm ơn Anh Chị Em,

 

 

Ngày 26/7/2021

 

Linh mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt,

Dòng Đa Minh