Tìm Kiếm

11 tháng 7, 2021

Sixteenth Sunday in Ordinary Time B (July 18, 2021)

 

https://loinhapthe.com/

2021 - 07 - 18 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Jer 23:1-6)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

Woe to the shepherds
who mislead and scatter the flock of my pasture,
says the LORD. 
Therefore, thus says the LORD, the God of Israel,
against the shepherds who shepherd my people:
You have scattered my sheep and driven them away. 
You have not cared for them,
but I will take care to punish your evil deeds. 
I myself will gather the remnant of my flock
from all the lands to which I have driven them
and bring them back to their meadow;
there they shall increase and multiply. 
I will appoint shepherds for them who will shepherd them
so that they need no longer fear and tremble;
and none shall be missing, says the LORD.

    Behold, the days are coming, says the LORD,
        when I will raise up a righteous shoot to David;
    as king he shall reign and govern wisely,
        he shall do what is just and right in the land.
    In his days Judah shall be saved,
        Israel shall dwell in security.
    This is the name they give him:
        “The LORD our justice.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gr 23, 1-6)

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”.

Chúa còn phán rằng: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6)

R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).


The LORD is my shepherd; I shall not want.
    In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
    he refreshes my soul.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

He guides me in right paths
    for his name’s sake.
Even though I walk in the dark valley
    I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
    that give me courage.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con. 

You spread the table before me
    in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
    my cup overflows.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. 

Only goodness and kindness follow me
    all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
    for years to come.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Reading II (Eph 2:13-18)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
In Christ Jesus you who once were far off
have become near by the blood of Christ.

For he is our peace, he who made both one
and broke down the dividing wall of enmity, through his flesh,
abolishing the law with its commandments and legal claims,
that he might create in himself one new person in place of the two,
thus establishing peace,
and might reconcile both with God,
in one body, through the cross,
putting that enmity to death by it. 
He came and preached peace to you who were far off
and peace to those who were near,
for through him we both have access in one Spirit to the Father.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 2, 13-18)

“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 10:27)

R. Alleluia, alleluia.
My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 10, 27)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi." – Alleluia.

Gospel (Mk 6:30-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark.

The apostles gathered together with Jesus
and reported all they had done and taught. 
He said to them,
“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” 
People were coming and going in great numbers,
and they had no opportunity even to eat. 
So they went off in the boat by themselves to a deserted place. 
People saw them leaving and many came to know about it. 
They hastened there on foot from all the towns
and arrived at the place before them.

When he disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and he began to teach them many things.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 6, 30-34)

“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa.