Tìm Kiếm

31 tháng 1, 2021

TẤT NIÊN CANH TÝ - CA ĐOÀN THÁNH LINH

Tất Niên Canh Tý - Ban đại diên CĐ kính lời chúc Tết đến Cha Phanxicô


Tất Niên Canh Tý - Ban đại diên CĐ kính lời chúc Tết đến quý Ca Viên


Tất Niên Canh Tý - Cha Phanxicô nói lời cảm ơn ban đại diện, ca viên


Tất Niên Canh Tý - Hình Ảnh
Ca đoàn Thánh Linh tổng hơp