Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2022

THÁNH LỄ TẠ ƠN-TÂN LINH MỤC LAURENSÔ ĐẶNG XUÂN ĐỢI, O.P.

 Vào lúc 15 giờ Chúa Nhựt, ngày 17 tháng 7 năm 2022, Cha Phan-xi-cô, Lớp Giáo Huấn Xã Hội và Ca đoàn Thánh Linh chúng con đã hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ơn-Tân Linh Mục Lau-ren-sô Đặng Xuân Đợi, O.P., Ngài là người con tinh thần của Cha Phan-xi-cô.

Cha Phan-xi-cô và Cha Lau-ren-sô đồng tế Thánh Lễ Tạ Ơn


Thầy Giuse Huy, Thần Phê-rô Đỉnh, học viên lớp Giáo Huấn Xã Hội và ca viên Ca đoàn Thánh Linh tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn


Cha Lau-ren-sô đọc Tin Mừng và giảng Lễ
Đại diện Ca đoàn Thánh Linh chúng con, Chị Cúc kính tặng Cha Lau-ren-sô giỏ hoa tươi thắm nhân dịp Mừng Cha được thụ phong linh mục


Cha Phan-xi-cô, Cha Lau-ren-sô, Thầy Phê-rô, Thầy Giuse chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Cha Lau-ren-sô trong Ngày Lễ Tạ Ơn


Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, chúng con có bữa tiệc nhẹ chúc mừng Cha Lau-ren-sô.Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse đã ban cho chúng con được tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của Cha Lau-ren-sô Đặng Xuân Đợi, O.P. và chúng con cũng được quây quần bên nhau trong bữa tiệc nhẹ tràn đầy niềm vui.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp