Tìm Kiếm

10 tháng 7, 2022

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 17, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (Gn 18:1-10a)

A reading from the book of Genesis

The LORD appeared to Abraham by the terebinth of Mamre,
as he sat in the entrance of his tent,
while the day was growing hot.
Looking up, Abraham saw three men standing nearby.
When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them;
and bowing to the ground, he said:
"Sir, if I may ask you this favor,
please do not go on past your servant.
Let some water be brought, that you may bathe your feet,
and then rest yourselves under the tree.
Now that you have come this close to your servant,
let me bring you a little food, that you may refresh yourselves;
and afterward you may go on your way."
The men replied, "Very well, do as you have said."

Abraham hastened into the tent and told Sarah,
"Quick, three measures of fine flour! Knead it and make rolls."
He ran to the herd, picked out a tender, choice steer,
and gave it to a servant, who quickly prepared it.
Then Abraham got some curds and milk,
as well as the steer that had been prepared,
and set these before the three men;
and he waited on them under the tree while they ate.

They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?"
He replied, "There in the tent."
One of them said, "I will surely return to you about this time next year,
and Sarah will then have a son."

The word of the Lord

BÀI ĐỌC I: (St 18,1-10a)

“Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con”. Các Ðấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các Ðấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Ðấng nói tiếp: “Ðộ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 15:2-3, 3-4, 5)

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

SECOND READING: (Col 1:24-28)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
Now I rejoice in my sufferings for your sake,
and in my flesh I am filling up
what is lacking in the afflictions of Christ
on behalf of his body, which is the church,
of which I am a minister
in accordance with God's stewardship given to me
to bring to completion for you the word of God,
the mystery hidden from ages and from generations past.
But now it has been manifested to his holy ones,
to whom God chose to make known the riches of the glory
of this mystery among the Gentiles;
it is Christ in you, the hope for glory.
It is he whom we proclaim,
admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom,
that we may present everyone perfect in Christ.

The word of the Lord

BÀI ĐỌC II: (Cl 1,24-28)

“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Lk 8:15)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are they who have kept the word with a generous heart
and yield a harvest through perseverance.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc Lc 8:15)

Alleluia, alleluia! – Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 10:38-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus entered a village
where a woman whose name was Martha welcomed him.
She had a sister named Mary
who sat beside the Lord at his feet listening to him speak.
Martha, burdened with much serving, came to him and said,
"Lord, do you not care
that my sister has left me by myself to do the serving?
Tell her to help me."
The Lord said to her in reply,
"Martha, Martha, you are anxious and worried about many things.
There is need of only one thing.
Mary has chosen the better part
and it will not be taken from her."

The Gospel of the Lord

PHÚC ÂM: (Lc 10,25-37)

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ðó là lời Chúa.