Tìm Kiếm

22 tháng 9, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN

 Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin Chị Maria Nguyễn Hoàn Mỹ, là cháu của Bác Chuyên và là em họ của Chị Phượng và Anh Chương vừa được Chúa gọi về.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Chuyên và Chị Phượng và Anh Chương.

Ca Đoàn cùng nhau dâng Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, cầu xin Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Hậu thương chúc phước cho Chị Maria được vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời và ban ơn nâng đỡ gia đình Bác Chuyên và Chị Phượng và Anh Chương.

 

Ngày 22 tháng 9, năm 2021