Tìm Kiếm

17 tháng 9, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN


Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin Cụ Ông Giu-se là ông ngoại của ca viên Trang Em vừa qua đời.
Anh Chị Em Ca Đoàn Thánh Linh chân thành phân ưu cùng bạn Trang và tang quyến, đồng thời cùng dâng Thánh Lễ, đọc kinh Mân Côi cầu xin Chúa thương đón nhận  Cụ Ông Giu-se vào quê hương bình an, vĩnh phúc.

Ngày 17 tháng 9, năm 2021.

Ca Đoàn Thánh Linh