Tìm Kiếm

31 tháng 8, 2023

Chúc Mừng Sinh Nhật Quý Cha Giuse và Ca Viên Trong Tháng 9


23-9 Cha Giu-se Phạm Quốc Văn, O.P.
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Thị Tuyết Mai
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Thị Huyền Trâm
5-9 Phê-rô Phan Nhật Tân
8-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Ngọc Lũy Tố
10-9 Đa Minh Nguyễn Văn Thập
12-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Đinh Lam Thơ
15-9 Ma-ri-a Vũ Thiên An
16-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Trần Thảo Linh
24-9 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Hạnh

The Holy Spirit Choir