Tìm Kiếm

31 tháng 8, 2022

Chúc Mừng Sinh Nhật Quý Cha Giuse và Ca Viên Trong Tháng 9


15-9 Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P.
23-9 Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Thị Tuyết Mai
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Thị Huyền Trâm
5-9 Phê-rô Phan Nhật Tân
8-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Ngọc Lũy Tố
10-9 Đa Minh Nguyễn Văn Thập
12-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Đinh Lam Thơ
15-9 Maria Vũ Thiên An
16-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Trần Thảo Linh
24-9 Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh

The Holy Spirit Choir